Prosím vyberte si lokalitu, ktorá Vás zaujíma a mesto Modra Vám bude zadarmo posielať na Váš mobil aktuálne informácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: telefónne číslo za účelom informovania o vymedzených oblastiach záujmu v meste Modra prostredníctvom textových správ (sms) zasielaných na uvedené telefónne číslo. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu pokiaľ sa neskončí účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala, maximálne však po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Tento udelený súhlas môže návštevník kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla mesta Modry Dukelská 38, 900 01 Modra, alebo zaslaním emailu na adresu info@modra.sk. Osobné údaje návštevníka sú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓSPKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Prosím, zadajte vaše údaje:
Telefónne číslo
Miestna časť